joomla templates top joomla templates template joomla

Najbliższa sesja Rady Miejskiej

gminanowe.pl włącz . Opublikowano w Nowe samorząd

altPrzewodniczący Rady Miejskiej w Nowem informuje, że XVI sesja Rady Miejskiej odbędzie się dnia 28 grudnia 2011 roku o godz. 13 - tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowem.

W programie sesji przewiduje się między innymi:
1. Uchwalenie budżetu gminy Nowe na rok 2012: a) przedstawienie projektu uchwały, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2012, d) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2032, e) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok, f) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok.

2. Sprawozdania z rocznej działalności komisji stałych Rady Miejskiej: - Komisji Rewizyjnej, - Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, - Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, - Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2012: - Komisji Rewizyjnej, - Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, - Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, - Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia.

4. Podjęcie uchwał w sprawie: - nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 460/2 położonej w Nowem, - przyznania diet sołtysom, - ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, - zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2011, - udzielenia odpowiedzi na skargę.