joomla templates top joomla templates template joomla

Walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Małym Komorsku

gminanowe.pl włącz . Opublikowano w Nowe

28 marca o godzinie 17.00 w remizie OSP w Małym Komorsku, rozpoczęło się walne zebranie sprawozdawcze za 2014 rok, druhów tamtejszej jednostki. W zebraniu uczestniczyli m.in.: burmistrz Czesław Woliński, wiceburmistrz Zbigniew Lorkowski, Maria Malinowska wiceprezes zarządu powiatowego ZOSP RP w Świeciu, Grzegorz Matusiak prezes zarządu M-G ZOSP RP w Nowem, Jarosław Steinborn komendant Gminny zarządu M-G ZOSP RP w Nowem, przedstawiciele sołectwa, druhny i druhowie jednostki ochotniczej w Małym Komorsku. 

Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego w ubiegłym roku druha Stanisława Zielińskiego. Podczas zebrania przedstawiono protokoły dotyczące podsumowań działalności jednostki w roku 2014, planów na rok 2015. Komisja rewizyjna zgłosiła wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium za działalność w 2014 roku. Wniosek, członkowie zebrania walnego, przegłosowali jednogłośną aprobatą.

Podczas walnego, odznaczono za zasługi dla miejscowej jednostki, członków wspierających, medalami za zasługi dla pożarnictwa i okolicznościowymi. Jednogłośną decyzją zebrania walnego, przyznano członkostwo honorowe druhowi Bronisławowi Gręźlik. Podczas spotkania prezes jednostki Marian Wolicki wręczył okolicznościowe bukiety kwiatów Paniom związanym z miejscowym ruchem strażackim, dziękując Im w ten sposób za okazywaną pomoc w rozwój i działalność komorskiej OSP.